ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA

Aizpildītu veidlapu kopā ar preci Jūs varat atgriezt Rītupes ielā ielā 6, Rīga LV-1019 darba dienās no 9.00-16.00 vai nosūtot pa pastu, adresējot SIA Baltic Rock, Rītupes iela 6, Rīga, LV-1019, Latvija (Iepriekš nosūtot ieskanētu veidlapu uz e-pastu info@premiumstock.lv)

Es,

Vārds

 

Uzvārds

 

Adrese

 

Telefons

 

Bankas konta nr

 

 

paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādas preces iegādi:

Preces nosaukums

 

Preces cena

 

Pasūtijuma nr

 

Saņemšanas datums

 

Atteikuma iemesls(nav obligāti)

 

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Jums ir tiesības 14 dienu (kalendāro) laikā atteikties no līguma neminot iemeslu. Atcerieties! Atteikuma tiesību laikā Jums ir tiesības lietot preci tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, kā to varētu izdarīt pie preces iegādes veikalā). Svarīgi! Atteikuma tiesības nav spēkā uz pārtikas preču, dzērienu vai citu tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētu preču kategorijām.

Patērētāja atbildība — patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretējai labai praksei, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.

Patērētāja pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas, atgriezt preci(-es) uz adresi: SIA Baltic Rock, Rītupes iela 6, Rīga, LV-1019, Latvija. Preces atgriešanas izmaksas sedz patērētājs.

 

Paraksts .......................................... .......................... Datums
Atteikuma tiesību veidlapu var lejupielādēt šeit